Corredora

Paperback, 104 pages

Published May 10, 2017 by Edicións Xerais, Xerais.

ISBN:
978-84-9121-218-8
Copied ISBN!

View on OpenLibrary

3 stars (1 review)

1 edition

Relato novelado da realidade etíope

3 stars

a autora usa a vida dunha corredora para describir a realidade social, económica e política de Etiopía.

Quedoume curto, enon porque non fale de "cousas de correr", se non porque paréceme unha obra orientada a un público infantil/xuvenil, para presentarlles a crúa realidade de outras persoas, tan allea (probablemente) da súa.

Non é esta unha crítica negativa do traballo da escritora, só amiña percepción sobre ela.