Back
Steve Magness: Do Hard Things (HarperOne) 5 stars

"In Do Hard Things, Steve Magness beautifully and persuasively reimagines our understanding of toughness. This …

fíxoseme demasiado longo, pero para persoas realmente motivadas pola psicoloxía creo que é moi interesante. Fai unha aproximación xenérica, non centrada no deporte (ainda que tomaexemplos e referencias del), porque son conceptos de aplicación a calquera situación dificil e estressante que precise ser xestionada. Ser "duro" non é sufrir e aguantar, é ser que dr afrontar a situaxión nos mellores termos e coas mellores ferramentas psicolóxicas