Back
Born to Run (Paperback, 2011, Vintage Books) 4 stars

An epic adventure that began with one simple question: Why does my foot hurt?

Isolated …

Lectura fácil, con historias de persoas detrás que fan que queiras seguir lendo.

5 stars

É un libro fácil de ler e ate certo punto motivamente, algunhas personas sirvéulles de inspiración, non foi o meu caso. Ou veño motivado de serie ou non lle atopei o lado místico ao libro (tampouco a éste, cagoentó!) mais é entretido e ameno.

Opinión completa en blog.xmgz.eu/lido-nacidos-para-correr/ (publicada en 2012)